1. Cuộc thi AMC và BEBRAS
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn học sinh tham gia thi thử AMC8

Để tham gia thi thử cuộc thi Toán Học Hoa Kỳ AMC8, Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc các em thành công!