Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh tham gia lớp học số - Học liệu số

Để tham gia lớp học số - học liệu số, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Để tham gia lớp học số - học liệu số, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, học sinh lựa chọn tiết học cần tham gia trên thời khóa biểu

Học sinh tích chọn lớp học để tham gia.

Bước 3: Học sinh truy cập phần mềm zoom để tham gia lớp học

Học sinh kiểm tra âm thanh, camera để tham gia học tập.

Chúc các em thành công!