1. Cuộc thi AMC và BEBRAS
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn học sinh sử dụng tài khoản ôn tập kỳ thi AMC10/12

Đối với kỳ thi AMC10/12 học sinh sử dụng tài khoản ôn tập theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc các em ôn tập thật tốt nhé!