Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh làm nhiệm vụ IELTS được giáo viên giao

Để làm nhiệm vụ IELTS được giáo viên giao, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Để làm nhiệm vụ IELTS được giáo viên giao, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Trên thanh công cụ, tại mục “Lớp học số” học sinh chọn “Nhiệm vụ IELTS”.

Bước 3: Học sinh tiến hành làm nhiệm vụ IELTS

Học sinh chọn bài cần làm, sau đó chọn “Start” để bắt đầu làm bài.

Học sinh tích chọn câu hỏi và điền đáp án tương ứng.

Sau khi hoàn thành, học sinh chọn “Submit”.

Học sinh kiểm tra lại thông số câu đã làm, chưa làm. Sau đó, chọn “Submit”.

Hệ thống sẽ hiển thị đáp án phần bài làm của học sinh.

Học sinh có thể vào làm lại bài tại “Retake the test”.

Chúc các em thành công!