1. Dành cho học sinh
  2. Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh làm bài giáo viên giao từ bộ đề camera

Hướng dẫn học sinh làm bài giáo viên giao từ bộ đề camera


Khi giáo viên có giao bài tập bằng bộ đề camera, em sẽ thao tác theo các bước sau đây để làm bài nhé.

Bước 1: Tại Trang chủ chọn mục Trường học.

Bước 2: Chọn Bài tập.

  • Trong mục bài tập em di chuyển tới môn học có bài tập giáo viên giao.
  • Lựa chọn vào tên bài tập đó để xem đề bài và chọn làm bài.

Bước 3: Giải bài tập của em ra giấy sau đó chụp ảnh lại.

Bước 4: Đưa bài làm của em lên hệ thống.

 

  • Chọn Thêm ảnh để đưa câu trả lời lên hệ thống.

Bước 5: Chọn Nộp bài để nộp bài về tài khoản giáo viên.

 

                  Chúc em thành công!