1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn tổng quan cho giáo viên sử dụng hệ thống Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên soạn bộ đề và nhiệm vụ giao cho học sinh

Hướng dẫn giáo viên soạn bộ đề và nhiệm vụ giao cho học sinh


Giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau để soạn bộ đề và giao cho học sinh trên hệ thống Onluyen.vn:Chúc Thầy/cô thành công!