1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn tổng quan cho giáo viên sử dụng hệ thống Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên quản lý lớp học và xem báo cáo trên hệ thống Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên quản lý lớp học và xem báo cáo trên hệ thống Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên quản lý số lượng học sinh và tổng hợp kết quả học tập của học sinh khi học tập trên hệ thống Onluyen.vn. Giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:


 

Chúc Thầy/Cô thành công!