1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên nộp kế hoạch giáo dục

Để soạn thảo và nộp kế hoạch giáo dục, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc thầy/cô thành công!