1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên giao đề luyện thi Ielts trên hệ thống Onluyen.vn

Để giao đề luyện thi Ielts trên hệ thống Onluyen.vn, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn xem báo cáo đề luyện thi IELST tại ĐÂY