1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên chấm điểm với bộ đề chấm điểm bằng camera

Khi học sinh đã làm bài đối với bộ đề chấm điểm camera, thầy/cô thao tác theo hướng dẫn sau để chấm điểm cho học sinh.

 

Chúc Thầy cô thành công!