1. Dành cho giáo viên
  2. Dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên chấm điểm với bộ đề tạo bằng chấm điểm bằng camera

Hướng dẫn giáo viên chấm điểm với bộ đề tạo bằng chấm điểm bằng camera


Khi học sinh đã làm bài đối với bộ đề chấm điểm camera, thầy/cô thao tác theo hướng dẫn sau để chấm điểm cho học sinh.

Bước 1: Tại màn trang chủ chọn mục Quản lý bộ đề.

Bước 2: Chọn tới bộ đề cần chấm điểm cho học sinh.

  • Chọn biểu tượng dấu 3 chấm góc phải màn hình.
  • Chọn chấm điểm cho bao nhiêu bài cho học sinh trong lớp mình.

Bước 3: Chấm điểm cho từng học sinh trong lớp có kết quả.

  • Kéo xuống phía dưới để xem danh sách học sinh đã làm bài ở trạng thái chờ chấm, thầy/cô có thể lọc theo lớp để xem bài làm.

+ Thầy/cô có thể nhận xét trực tiếp trên ảnh bài làm học sinh gửi bằng cách chọn vào biểu tượng chỉnh sửa ở góc trên cùng màn hình.

 

Chọn các biểu tượng khoanh đỏ để viết trực tiếp hoặc nhập text nhận xét.

 

+ Đối với bài Tự luận kích 1 lần vào ảnh tương ứng với đánh giá học sinh làm đúng, kích đúp hai lần vào ảnh để đánh giá học sinh làm sai.

+ Đối với bài Trắc nghiệm, có thể kích đúp tương ứng với số câu trong đề bài.

 

  • Chấm điểm cho học sinh tương ứng với bài làm. Chọn lưu bài chấm để lưu kết quả bài chấm của học sinh đã được chấm điểm.

 

Bước 4: Công khai điểm cho cả lớp.

Sau khi thầy/cô đã chấm điểm xong cho tất cả các bài làm của học sinh trong lớp được giao bài, thầy/cô chọn vào biểu tượng Công khai để công bố điểm bài tập cho học sinh.


Chúc Thầy cô thành công!