1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên tạo bộ đề từ upload file docx

Để thêm một bộ đề từ file Docx Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Thầy/cô tải file mẫu nhập liệu tại đây

 

Chúc Thầy/cô thành công!