1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn tổng quan cho giáo viên sử dụng hệ thống Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên đăng nhập và thay đổi thông tin cá nhân

Hướng dẫn giáo viên đăng nhập và thay đổi thông tin cá nhân

Để đăng nhập vào hệ thống Onluyen.vn Thầy/Cô truy cập trang app.onluyen.vn.

Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau để đăng nhập vào hệ thống và thay đổi thông tin cá nhân của mình trên hệ thống Onluyen.vn.


Chúc Thầy/Cô thành công!