1. Các vấn đề kỹ thuật

Hướng dẫn cài Ultraview

Hướng dẫn cài Ultraview


Để được kiểm tra và hỗ trợ trực tiếp. Onluyen.vn gửi đến Bạn đường link cài đặt phần hỗ trợ từ xa Ultraviewer, cụ thể như sau:


Truy cập vào link https://ultraviewer.net/vi/ để tải và cài đặt về máy tính.Cài đặt xong, Bạn vui lòng phản hồi lại chat hoặc liên hệ hotline 0969602660 cung cấp cho 

Onluyen.vn ID và Mật khẩu Ultraviewer như hình minh họa để Onluyen.vn kết nối hỗ trợ. 

Cảm ơn Bạn rất nhiều!