1. Thông tin chung
  2. Các vấn đề kỹ thuật

Hướng dẫn cài Ultraview

Ultraview cài đặt hướng dẫn


Để được kiểm tra và hỗ trợ trực tiếp. Onluyen.vn send to You the link install the section support from Xa Ultraviewer, cụ thể như sau:


Truy cập vào liên kết  https://ultraviewer.net/vi/ để tải và cài đặt về máy tính.Install xong, Bạn vui lòng phản hồi lại trò chuyện hoặc liên hệ hotline 0969602660 cung cấp cho 

Onluyen.vn ID và Ultraviewer password như hình minh họa để Onluyen.vn hỗ trợ kết nối. 

Cảm ơn Bạn rất nhiều!