1. Thông tin chung
  2. Các vấn đề kỹ thuật

Hướng dẫn cài TeamViewer

Hướng dẫn cài TeamViewer


Trong quá tình sử dụng Onluyen.vn, Để được kiểm tra và hỗ trợ trực tiếp. You vui lòng cài đặt máy tính điều khiển phần mềm từ xa -TeamViewer về máy tính của mình.

Đường link cài đặt phần mềm hỗ trợ từ xa Teamviewer:   Sau khi tải về, Open và cài đặt TeamViewer vào máy tính.

Cài đặt xong, Bạn vui lòng phản hồi lại chat hoặc liên hệ hotline 0969602660 cung cấp cho Onluyen.vn ID và Password Teamviewer để được hỗ trợ!Chúc bạn thành công!