Hướng dẫn dành cho Ban giám hiệu

Hướng dẫn Ban giám hiệu xem báo cáo Kế hoạch giáo dục của trường

Để xem báo cáo Kế hoạch giáo dục của trường, Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Chúc Thầy/cô thành công!