Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên chủ nhiệm
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên chủ nhiệm

Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm xem báo cáo lớp chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm có thể xem báo cáo bài tập của học sinh trong lớp của mình với các giáo viên bộ môn khác. Để xem báo cáo bài tập, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Chúc Thầy/cô thành công!