Câu hỏi thường gặp với giáo viên
  1. Câu hỏi thường gặp
  2. Câu hỏi thường gặp với giáo viên

Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm đổi mật khẩu cho học sinh

Tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi muốn đổi mật khẩu cho học sinh trong lớp của tôi có được không?


Ngoài các tính năng giống như các giáo viên bộ môn khác thì tài khoản của giáo viên chủ nhiệm còn có thêm tính năng đổi mật khẩu cho học sinh trong lớp của mình.

Giáo viên vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:


Chúc Thầy/Cô thành công!