Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên xóa bộ đề trong kho đề đã tạo

Để xóa các bộ đề đã tạo, thầy cô đăng nhập tài khoản tại app.onluyen.vn và thao tác theo hướng dẫn sau:

 

Thầy/Cô thực hiện xóa bộ đề trong kho đề đã tạo theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Tại trang chủ chọn “Quản lý học tập” chọn Bài tập”

Bước 2: Xóa bài tập 

Tại mục "Kho đề đã tạo" thầy cô có thể "Tìm kiếm bài tập", lựa chọn bài tập muốn xóa và chọn biểu tượng Xóa. Sau khi xóa, các bài tập đã xóa sẽ ở trong mục "Thùng rác" trên cùng góc phải. 

Lưu ý: 
- Thầy cô có thể khôi phục bộ đề đã xóa bằng cách chọn vào biểu tượng "Thùng rác", lựa chọn "Khôi phục"

- Bài tập đã xóa chỉ ẩn ở mục "Kho đề đã tạo", dữ liệu về bài tập vẫn còn ở mục "Đã giao" và "Chờ chấm" nên không ảnh hưởng đến báo cáo của thầy cô.

Chúc thầy cô thành công!