Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên xem báo cáo đề luyện thi IELTS

Để xem báo cáo quá trình học sinh làm đề luyện thi Ielts, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Để xem báo cáo đề luyện thi IELTS, thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Báo cáo, thống kê” và chọn “IELTS report”

Bước 3: Thầy/cô chọn lớp, chọn mốc thời gian cần xem báo cáo. Sau đó chọn “Search” để tìm kiếm kết quả.

  1. Tại mục “Assignment view”, thầy/cô chọn bài tập cần xem báo cáo và chọn “View report”

  • Tại mục “Overview”, thầy/cô có thể xem tổng số học sinh đã làm bài, mức điểm mà từng học sinh đạt được.

  • Tại mục “Correct/Incorrect Ratio”, thầy/cô có thể xem được tỉ lệ đúng/sai theo từng câu hỏi, từng kỹ năng.

  • Thầy/cô chọn “Details” để xem chi tiết học sinh.

Thầy/cô chọn học sinh để xem điểm chi tiết. Tại đây, thầy/cô có thể thấy mức điểm đánh giá, điểm chi tiết, tỉ lệ câu đúng/ câu sai của từng kỹ năng.

Tại từng kỹ năng, thầy/cô chọn “View detail” để xem chi tiết câu trả lời của học sinh

2. Tại mục “Student view”, thầy/cô có thể xem thống kê tổng hợp của học sinh

Thầy/cô chọn “Export” để xuất thống kê tổng hợp của học sinh.

Chúc thầy/cô thành công!