Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên xem báo cáo tự học của học sinh trong lớp giảng dạy

Hướng dẫn xem báo cáo tự học của học sinh trong lớp giảng dạy


Để xem báo cáo tự học của học sinh, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Để xem báo cáo tự học của học sinh trong lớp giảng dạy, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Báo cáo, thống kê”, sau đó chọn “Nhiệm vụ tự học”.

Bước 3: Xem kết quả tự luyện của học sinh trong khối

Thầy/cô chọn khối, lớp cần xem báo cáo. Sau đó chọn “Xem báo cáo”.

Màn hình hiển thị báo cáo của từng lớp bộ môn. Thầy/cô chọn lớp cần xem báo cáo và chọn “Chi tiết” để xem.

Báo cáo hiển thị % hoàn thành, số câu đúng, thời gian làm bài của học sinh.

Thầy/cô chọn học sinh để xem chi tiết mức độ thành thạo của học sinh. Tại đây, thầy/cô có thể xem được nhật ký học tập, mức độ thành thạo của các đơn vị kiến thức, độ bao phủ mức thành thạo kiến thức của học sinh.

Thầy/cô có thể xuất báo cáo tại biểu tượng mũi tên.

Chúc thầy/cô thành công!