Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên xem báo cáo tự học của học sinh trong lớp giảng dạy

Hướng dẫn xem báo cáo tự học của học sinh trong lớp giảng dạy


Để xem báo cáo tự học của học sinh, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:


Chúc Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn giao nhiệm vụ cho học sinh tại ĐÂY.