1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Tôi là giáo viên bộ môn, tôi muốn xem báo cáo tiến độ học sinh làm nhiệm vụ thì phải làm thế nào?

Để xem báo cáo tiến độ bài làm của học sinh khi được giáo viên giao nhiệm vụ, Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:


Xem thêm hướng dẫn giáo viên giao nhiệm vụ tại ĐÂY


Chúc Thầy/Cô thành công!