Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên bộ môn xem báo cáo tiến độ học sinh làm nhiệm vụ?

Để xem báo cáo tiến độ bài làm của học sinh khi được giáo viên giao nhiệm vụ, Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:


Để xem báo cáo tiến độ học sinh làm nhiệm vụ, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Báo cáo, thống kê”, sau đó chọn “Nhiệm vụ tự học”.

Bước 3: Xem báo cáo tiến độ học sinh làm nhiệm vụ

Thầy/cô chọn nhiệm vụ cần xem báo cáo

Tại mục “Giao nhiệm vụ theo lớp”, thầy/cô chọn lớp đã giao nhiệm vụ và chọn “Xem tiến độ”.

Tại đây, thầy/cô có thể xem mức độ hoàn thành của học sinh, bao gồm tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ và biểu đồ mức độ hoàn thành từng nhiệm vụ trong lớp.

Thầy/cô chọn “Chi tiết từng học sinh” để xem chi tiết.

Chúc thầy/cô thành công!