Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên xem báo cáo bài tập lớp bộ môn

Để xem báo cáo bài tập theo lớp mình giảng dạy, giáo viên đăng nhập tại school.onluyen.vn.

Giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây để xem báo cáo:

Chúc Thầy/Cô thành công!