Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên xem báo cáo học tập của học sinh trong mục Quản lý học tập

Để xem báo cáo học tập của học sinh khi được giáo viên giao bài tập, Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

Thầy/Cô thực hiện xem báo cáo bài tập theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Tại trang chủ, thầy/cô chọn "Quản lý học tập" và chọn "Bài tập".

 

Bước 2: Trong mục "Đã giao" thầy/cô chọn lớp cần xem báo cáo và chọn "Chi tiết".

Bước 3: Trong "Danh sách bài tập" thầy/cô chọn bài tập muốn xem báo cáo.

Thầy/cô chọn "Chi tiết học sinh" sẽ hiện ra danh sách học sinh đã làm/ chưa làm bài tập.

Thầy/cô chọn học sinh cụ thể để xem chi tiết số câu đúng, số câu sai, điểm số, số câu hỏi,... của học sinh.

Thầy/cô chọn "Tỉ lệ đúng sai" sẽ thấy tỉ lệ đúng/sai của từng câu hỏi.

Thầy/cô chọn "Mức độ hoàn thành" sẽ hiển thị biểu đồ thể hiện mức độ hoàn thành của học sinh.

Thầy/cô xem lại nội dung câu hỏi và đáp án tại mục "Danh sách câu hỏi".

Chúc thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn tạo bộ đề mới tại ĐÂY.