Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên upload nhiều câu hỏi cùng lúc lên Ngân hàng câu hỏi

Để thực hiện đưa nhiều câu hỏi cùng lúc lên Ngân hàng câu hỏi, bạn vui lòng tải file UploadQuestion tại ĐÂY
File word mẫu nhập liệu câu hỏi tại ĐÂY
Sau khi đã tải xong file chuyển XML bạn thao tác theo video hướng dẫn sau:Lưu ý:

  • Đối với các bộ môn có sử dụng MathType vui lòng tải và cài đặt ứng dụng MathType phiên bản 7.4 tại ĐÂY.
  • Bỏ qua bước cài MathType đối với các bộ môn không sử dụng.
  • Không để bảng biểu trong file. Nếu có bảng vui lòng chuyển sang dạng ảnh.

Chúc Thầy/cô thành công!