Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên thêm từng câu hỏi lên hệ thống

Để thêm mới từng câu hỏi lên hệ thống, giáo viên thực hiện theo cách sau:


Chúc Thầy/cô thành công!


 Tham khảo Hướng dẫn thêm nhiều câu hỏi lên hệ thống tại ĐÂY.