1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Tôi muốn thêm từng câu hỏi lên hệ thống được không?

Tôi muốn thêm từng câu hỏi lên hệ thống được không?


Để thêm mới từng câu hỏi lên hệ thống, giáo viên thực hiện theo cách sau:

Thêm mới từng câu hỏi lên hệ thống:


Chúc Thầy/cô thành công!


 Tham khảo Hướng dẫn thêm nhiều câu hỏi lên hệ thống tại ĐÂY.