Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên quản lý và tạo folder bộ đề

Để tạo folder bộ đề trên hệ thống Onluyen.vn, các thầy cô đăng nhập tài khoản tại app.onluyen.vn và thao tác theo hướng dẫn sau:

 

Thầy/Cô thực hiện quản lý và tạo folder bộ đề theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Quản lý học tập” chọn “Bài tập”

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các bộ đề đã tạo của giáo viên ở trạng thái "Đã giao" và "Kho đề đã tạo". Thầy/cô chọn "Kho đề đã tạo".

Bước 2: Tạo folder bộ đề

Trong "Kho đề đã tạo" thầy/cô chọn biểu tượng "Tạo thư mục". Trên màn hình sẽ xuất hiện 1 folder mới. Thầy/cô nhập tên folder và chọn tích xanh để lưu folder.

Thầy/ cô đánh dấu tích vào các bộ đề cần tạo, chọn biểu tượng "Di chuyển" 

Sau đó, thầy/cô tích chọn folder để di chuyển các bộ đề đã tạo đến.

Thầy/cô chọn biểu tượng "Dán" để kết thúc quá trình sắp xếp các bộ đề của mình.

Sau khi hoàn thành, màn hình sẽ hiện thị các bộ đề thầy/cô vừa di chuyển vào trong folder.

Chúc Thầy/cô thành công!