Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên tạo bộ đề từ upload file docx

Để thêm một bộ đề từ file Docx Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

 

Thầy/cô theo dõi hướng dẫn chi tiết dưới đây và tải file mẫu nhập liệu tại đây

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại thanh công cụ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” và chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”.

Bước 3: Chọn “Tạo đề”.

Bước 4: Chọn “Tạo bộ đề từ Docx”.

Bước 5: Cấu hình bộ đề

Thầy/cô tải file đề word lên trong mục : " Nhập câu hỏi thường từ Word ( docx)"  đối với đề trắc nghiệm, " Nhập câu hỏi học liệu từ Word ( docx)" đối với đề tự luận hoặc học liệu.

Để nhập đáp án cho câu hỏi có các cách sau:

Cách 1: Trên mục " Đáp án" Thầy/cô tích vào biểu tượng hình chiếc bút,  nhập liên tiếp đáp án, không cách. Sau đó, chọn biểu tượng dấu tích xanh để lưu đáp án.

Cách 2: Thầy/cô gạch chân đáp án dưới mỗi câu trong file word, hệ thống sẽ tự động cập nhật đáp án (theo file mẫu đính kèm)

Thầy/cô có thể chỉnh sửa đáp án trực tiếp bằng cách chọn dấu tích trước mỗi đáp án đúng.

Chọn biểu tượng dấu "+" để thêm đáp án, biểu tượng chiếc bút để chỉnh sửa nội dung, biểu tượng thùng rác để xóa câu hỏi hoặc đáp án. Chọn dấu tích xanh để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

Thầy/cô tích vào mục "Tính lại điểm" để chia đều điểm cho các câu, hoặc thay đổi điểm của từng câu tại ô "điểm"

Sau đó, Thầy/cô nhập đầy đủ thông tin cấu hình bộ đề bao gồm: Tên bộ đề, khối, môn học, loại bài, thời gian làm bài,…

Lưu ý:  

Khi tích vào mục "Giải thích trắc nghiệm" giáo viên sẽ tiến hành chấm bài cho học sinh, không tích => hệ thống tự động chấm điểm.

"Chọn đảo câu hỏi" => thứ tự câu hỏi trên bài làm của mỗi học sinh sẽ được đảo trộn.

Bước 6: Tạo bộ đề và giao bài tập cho học sinh

Sau khi hoàn thành cấu hình, Thầy/cô chọn “Tạo bài tập” và tiến hành giao cho học sinh.

Thầy/cô điều chỉnh thời gian giao bài, đối tượng, chọn loại hiển thị kết quả bài tập. Chọn “Giao bài”.

Lưu ý: Thầy/cô có thể lựa chọn cho phép học sinh xem kết quả ngay khi hết hạn làm bài hoặc không.

Chúc thầy/cô thành công!