Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn tạo bộ đề chấm điểm camera.

Để tạo được bộ đề chấm điểm bằng camera các thầy cô thao tác theo các bước sau:

 

Thầy/Cô thực hiện tạo bộ đề từ chấm điểm camera theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại thanh công cụ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” và chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”.

Bước 3: Chọn “Tạo đề”.

Bước 4: Chọn “Tạo bộ đề chấm điểm camera”.

Bước 5: Cấu hình đề

Tại đây, thầy/cô tải bộ đề của mình lên dưới dạng file PDF hoặc file ảnh.

Sau đó, Thầy/cô nhập đầy đủ thông tin cấu hình bộ đề bao gồm: Tên bộ đề, khối, môn học, loại bài, thời gian làm bài,…

Bước 6: Tạo bộ đề và giao cho học sinh

Sau khi hoàn thành cấu hình, Thầy/cô chọn “Tạo bộ đề” và tiến hành giao cho học sinh của mình:

Thầy/cô điều chỉnh thời gian giao bài, đối tượng, chọn loại hiển thị kết quả bài tập. Chọn “Giao bài”.

Lưu ý: Thầy/cô có thể lựa chọn cho phép học sinh xem kết quả ngay khi hết hạn làm bài hoặc không.

Chúc thầy/cô thành công!