Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn tạo bộ đề chấm điểm camera.

Để tạo được bộ đề chấm điểm bằng camera các thầy cô thao tác theo các bước sau:

 

Thầy/Cô thực hiện tạo bộ đề từ chấm điểm camera theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Tại trang chủ chọn “Quản lý học tập” chọn "Bài tập”

Bước 2: Chọn “Tạo đề”

Bước 3: Chọn “Tạo bộ đề chấm điểm camera”


Bước 4: Cấu hình bộ đề: 

Tại đây, thầy/cô tải bộ đề của mình lên dưới dạng file PDF hoặc file ảnh.  

Sau đó, Thầy/cô nhập đầy đủ thông tin cấu hình bộ đề bao gồm: Tên bộ đề, khối, môn học, loại bài, thời gian làm bài,…

Bước 5: Tạo bộ đề và giao cho học sinh

Sau khi hoàn thành cấu hình, Thầy/cô chọn “Tạo bộ đề” và tiến hành giao cho học sinh của mình:

Khi giao bài thầy cô điều chỉnh thời gian giao và đối tượng giao bài:

Chúc Thầy/cô thành công!