Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên tạo bản sao (nhân bản) một bộ đề

Thầy/Cô có thể tạo bản sao (nhân bản) một bộ đề đã tạo. Để thực hiện, Thầy/Cô vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang chủ, thầy/cô chọn "Quản lý bài tập" và chọn "Bài tập".

Bước 2: Trong "Kho đề đã tạo" thầy/cô tích chọn bộ đề cần tạo bản sao và chọn biểu tượng "Tạo bản sao".

*Lưu ý: Bộ đề cần tạo bản sao phải được tạo từ ngân hàng câu hỏi.

Bước 3: Cấu hình bộ đề.

Thầy/cô chọn "môn học" cần tạo đề. Muốn thêm câu hỏi, thầy/cô chọn biểu tượng chữ "i" để hiển thị màn hình "thêm" câu hỏi.

Sau khi chọn câu hỏi, thầy/cô chọn "Cấu hình".

Bước 4: Tạo bài tập

- Muốn xóa câu hỏi, thầy/cô tích chọn câu cần xóa và chọn "Xóa câu đã chọn"

- Thầy/cô có thể di chuyển câu hỏi bằng cách tích chọn câu hỏi và chọn "Sắp xếp lại" và nhập vị trí cần di chuyển.

- Thầy/cô chọn "Chia đều điểm" để chia điểm cho các câu.

- Thầy/cô chọn loại bài cần giao cho học sinh:

+ Bài tự luyện: không cần thời gian cụ thể.

+ Bài kiểm tra: cần nhập thời gian làm bài.

- Đối với câu "Giải thích trắc nghiệm", khi làm bài học sinh phải giải thích lý do chọn đáp án và khi chấm bài thầy/cô phải nhập nhận xét cho câu trả lời của học sinh.

- "Đảo câu hỏi": Khi thầy/cô chọn "Đảo câu hỏi" thì khi giao bài tập các câu hỏi sẽ được đảo vị trí cho nhau.

Thầy/cô chọn "Tạo bài tập" 

Thầy/cô chỉnh sửa thời gian, chọn đối tượng để giao bài và chọn "Giao bài" để kết thúc quá trình.

Chúc Thầy/Cô thành công! 

Xem thêm Hướng dẫn Thêm bộ đề từ ngân hàng câu hỏi tại ĐÂY