Quản lý kỳ thi

Hướng dẫn giáo viên tạo bài thi bằng file word cho kỳ thi do nhà trường tổ chức

Đối với tài khoản giáo viên đã được gán quyền tạo bài thi, để thêm được bài thi bằng file word (docx), thầy/cô theo dõi video hướng dẫn sau:

 

 

Mọi thông tin cần hỗ trợ, Thầy/cô liên hệ qua hotline 0969602660 để được hỗ trợ kịp thời!

Chúc Thầy/cô thành công!