Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
 1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
 2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên tạo bộ đề từ file PDF

Để thêm bộ đề giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây

Để tạo bộ đề từ file PDF, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

 • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại thanh công cụ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” và chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”.

Bước 3: Chọn “Tạo đề”.

Bước 4: Chọn “Tạo bộ đề từ PDF”.

Bước 5: Cấu hình bộ đề

Thầy/cô nhập đầy đủ thông tin cấu hình bộ đề bao gồm: Tên bộ đề, khối, môn học, loại bài, thời gian làm bài,…

Thầy/cô chọn “Thêm bộ đề”, tải file đề PDF lên hệ thống.

Để nhập đáp án cho câu hỏi, thầy/cô thao tác như sau:

 • Đối với đề chỉ có câu hỏi trắc nghiệm
 • Thầy/cô điều chỉnh tổng số câu hỏi, nhập tổng điểm (Đảm bảo tổng điểm cả bài là 10 điểm)
 • Tại khu vực nhập đáp án, thầy/cô nhập liên tiếp đáp án, không cách. Sau đó, chọn “Cập nhật đáp án” để lưu đáp án. Hệ thống sẽ tự động chia đều điểm cho các câu trắc nghiệm.

 • Đối với đề có câu hỏi trắc nghiệm và tự luận
 • Thầy/cô chọn “Thêm lời giải”, tải file lời giải PDF lên hệ thống.
 • Thầy/cô điều chỉnh tổng số câu hỏi trắc nghiệm, số câu hỏi tự luận, nhập tổng điểm cho mỗi phần (Đảm bảo tổng điểm cả bài là 10 điểm)
 • Đối với phần trắc nghiệm, tại khu vực nhập đáp án, thầy/cô nhập liên tiếp đáp án, không cách. Sau đó, chọn “Cập nhật đáp án” để lưu đáp án. Hệ thống sẽ tự động chia đều điểm cho các câu trắc nghiệm.
 • Đối với phần tự luận, thầy/cô nhập điểm cho từng câu

Bước 6: Tạo bộ đề và giao bài tập cho học sinh

Sau khi hoàn thành cấu hình, thầy/cô chọn “ Tạo bộ đề” và tiến hành giao cho học sinh.

Thầy/cô điều chỉnh thời gian giao bài, đối tượng, chọn loại hiển thị kết quả bài tập. Chọn “Giao bài”.

Lưu ý: Thầy/cô có thể lựa chọn cho phép học sinh xem kết quả ngay khi hết hạn làm bài hoặc không.

Chúc thầy/cô thành công!