Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên bộ môn tạo bộ đề từ sao chép bộ đề có sẵn

Để soạn bộ đề từ việc sao chép bộ đề có sẵn, Thầy/cô đăng nhập tài khoản tại app.onluyen.vn và thao tác theo hướng dẫn sau:

 

Thầy/Cô thực hiện tạo bộ đề từ sao chép bộ đề có sẵn theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Tại trang chủ chọn “Quản lý học tập” chọn “Bài tập”

Bước 2: Chọn "Tạo đề"

Bước 3: Chọn "Sao chép bộ đề từ thư viện bộ đề có sẵn"

Bước 4: Chọn bộ đề có sẵn

Tại đây, thầy cô có thể tìm kiếm các thông tin: môn học, giáo trình, đơn vị kiến thức. Hệ thống sẽ hiển thị các bộ đề có sẵn, thầy cô chọn bộ đề muốn sao chép để giao cho học sinh.

Bước 5: Sao chép bộ đề có sẵn

Sau khi thầy cô chọn bộ đề, hệ thống hiển thị chi tiết các câu hỏi trong bộ đề, thầy cô soát lại và chọn "Sao chép bộ đề"

Bước 6: Cấu hình bộ đề

- Thầy cô có thể chọn thêm câu hỏi từ Ngân hàng câu hỏi, bằng cách chọn chữ "i" để ẩn hiển thị "Cấu hình"

Thầy//cô chọn "Thêm" để thêm câu hỏi vào bộ đề đang tạo.

- Thầy cô chọn "Cấu hình"  và "Tạo bài tập" 

Lưu ý:

- Sau khi thầy cô chọn "Giải thích trắc nghiệm", khi làm bài học sinh cần nhập giải thích trắc nghiệm phía dưới mỗi câu hỏi. Và thầy cô cần chấm điểm cho các mục giải thích này và chọn "Công bố điểm" cho học sinh. 

- Thầy cô có thể lựa chọn "Đảo câu hỏi" hoặc không.

- Trên hệ thống onluyen.vn mặc định 1 điểm/ 1 câu hỏi. Giáo viên có quyền thay đổi số điểm từng câu bằng cách ấn vào ô có chứa số 1 bên góc phải từng câu hỏi, sau đó thay đổi thành số điểm mong muốn và yêu cầu hệ thống phải là tròn 10 cho tổng số câu hỏi.

- Khi cấu hình câu hỏi, Giáo viên được chọn 1 trong 2 dạng bài:

      + Dạng Bài tự luyện: Học sinh làm bài trong toàn bộ thời gian giáo viên giao bài. 

      + Dạng Bài kiểm tra: Học sinh chỉ được làm bài trong thời gian giáo viên giới hạn của đề (Ví dụ Giáo viên chọn thời gian "Bài kiểm tra" là 15 phút, học sinh chỉ được hoàn thành bài trong vòng 15 phút kể từ khi ấn vào "Bắt đầu làm bài")

- Trong quá trình soạn đề khi đã chọn "Cấu hình" mà vẫn muốn thêm câu hỏi, Giáo viên bấm chọn "Tạo đề" để quay lại bước "+Thêm" câu hỏi. Hệ thống sẽ tự động lưu những câu hỏi đã chọn trước đó.

Bước 7: Giao bài tập cho học sinh

Khi giao bài thầy cô điều chỉnh đối tượng và thời gian giao bài. 

Lưu ý: Thầy cô có  thể lựa chọn cho phép học sinh xem kết quả ngay khi hết hạn làm bài hoặc không. 

Chúc thầy cô thành công!