Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên bộ môn tạo bộ đề từ sao chép bộ đề có sẵn

Để soạn bộ đề từ việc sao chép bộ đề có sẵn, Thầy/cô đăng nhập tài khoản tại app.onluyen.vn và thao tác theo hướng dẫn sau:

 

Thầy/Cô thực hiện tạo bộ đề từ sao chép bộ đề có sẵn theo hướng dẫn chi tiết sau:

Để tạo bộ đề từ sao chép bộ đề có sẵn, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại thanh công cụ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” và chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”.

Bước 3: Chọn “Tạo đề”.

Bước 4: Chọn "Sao chép bộ đề từ thư viện bộ đề có sẵn"

Bước 5: Chọn bộ đề có sẵn

Tại đây, thầy cô có thể tìm kiếm các thông tin: môn học, khối lớp, bộ sách áp dụng. Hệ thống sẽ hiển thị các bộ đề có sẵn, thầy cô chọn bộ đề muốn sao chép để giao cho học sinh.

Bước 6: Sao chép bộ đề có sẵn

Sau khi thầy/cô chọn bộ đề, chọn “Xem trước” để xem nội dung bên trong bộ đề.

Hệ thống hiển thị chi tiết các câu hỏi trong bộ đề, thầy/cô soát lại và chọn "Sao chép bộ đề"

Thầy cô có thể chọn thêm câu hỏi từ Ngân hàng câu hỏi bằng cách tích vào biểu tượng Chọn câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi.

Tại đây, thầy/cô lọc các câu hỏi kiến thức theo môn học, đơn vị kiến thức, dạng bài, mức độ câu hỏi.

Thầy/cô tích vào ô vuông để chọn câu hỏi phù hợp với bộ đề đang tạo.

Sau khi thêm các câu hỏi từ ngân hàng đề, thầy cô chọn "Cấu hình".

Thầy/cô kiểm tra lại câu hỏi và chia lại điểm cho các câu.

Lưu ý:

  • Muốn xóa câu hỏi, thầy/cô tích chọn câu cần xóa và chọn biểu tượng thùng rác để "Xóa câu đã chọn"
  • Thầy/cô có thể di chuyển câu hỏi bằng cách tích chọn câu hỏi và chọn biểu tượng "Sắp xếp lại" và nhập vị trí cần di chuyển.
  • Trên hệ thống onluyen.vn mặc định 1 điểm/ 1 câu hỏi. Giáo viên có quyền thay đổi số điểm từng câu bằng cách ấn vào ô có chứa bên góc phải từng câu hỏi, sau đó thay đổi thành số điểm mong muốn và yêu cầu hệ thống phải là tròn 10 cho tổng số câu hỏi.
  • Khi cấu hình câu hỏi, Giáo viên được chọn 1 trong 2 dạng bài:

+ Dạng Bài tự luyện: Học sinh làm bài trong toàn bộ thời gian giáo viên giao bài. 

+ Dạng Bài kiểm tra: Học sinh chỉ được làm bài trong thời gian giáo viên giới hạn của đề (Ví dụ Giáo viên chọn thời gian "Bài kiểm tra" là 15 phút, học sinh chỉ được hoàn thành bài trong vòng 15 phút kể từ khi ấn vào "Bắt đầu làm bài")

  • Đối với câu "Giải thích trắc nghiệm", khi làm bài học sinh cần nhập giải thích trắc nghiệm phía dưới mỗi câu hỏi. Và thầy cô cần chấm điểm cho các mục giải thích này và chọn "Công bố điểm" cho học sinh.
  • "Đảo câu hỏi": Khi thầy/cô chọn "Đảo câu hỏi" thì khi giao bài tập các câu hỏi sẽ được đảo vị trí cho nhau.
  • Trong quá trình soạn đề khi đã chọn "Cấu hình" mà vẫn muốn thêm câu hỏi, Giáo viên bấm chọn "Tạo đề" để quay lại bước "+Thêm" câu hỏi. Hệ thống sẽ tự động lưu những câu hỏi đã chọn trước đó.

Bước 7: Tạo bộ đề và giao cho học sinh

Sau khi hoàn thành cấu hình, Thầy/cô chọn “Tạo bài tập” và tiến hành giao cho học sinh

Thầy/cô điều chỉnh thời gian giao bài, đối tượng, chọn loại hiển thị kết quả bài tập. Chọn “Giao bài”.

Lưu ý: Thầy/cô có thể lựa chọn cho phép học sinh xem kết quả ngay khi hết hạn làm bài hoặc không.

Chúc thầy/cô thành công!