Câu hỏi thường gặp với giáo viên
  1. Câu hỏi thường gặp
  2. Câu hỏi thường gặp với giáo viên

Hướng dẫn giáo viên quản lý lớp học và xem báo cáo trên hệ thống Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên quản lý lớp học và xem báo cáo trên hệ thống Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên quản lý số lượng học sinh và tổng hợp kết quả học tập của học sinh khi học tập trên hệ thống Onluyen.vn. Giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!