Hướng dẫn dành cho Giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên xin thu hồi kế hoạch bài dạy (giáo án) đã được duyệt

Sau khi đã được duyệt kế hoạch giáo dục, Để có thể chỉnh sửa kế hoạch giáo dục hoặc giáo án trong kế hoạch giáo dục đó, Thầy/cô cần yêu cầu trưởng bộ môn thu hồi duyệt kế hoạch giáo dục

Để yêu cầu thu hồi duyệt, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

- Thầy/cô đăng nhập mật khẩu và tài khoản được cấp trên trang web app.onluyen.vn

- Tại mục "Quản lý chuyên môn",thầy/cô chọn mục  " Nộp kế hoạch giáo dục của giáo viên".

- Thầy/cô tích vào biểu tượng " Xin thu hồi duyệt" chọn " Đồng ý" để xác nhận thu hồi  Kế hoạch giáo dục.

 - Hệ thống hiển thị thông báo " Đã gửi yêu cầu thu hổi duyệt" và chuyển về trạng thái " Chờ thu hồi".

Lưu ý: 

- Sau khi được thu hồi duyệt kế hoạch giáo dục, giáo viên có thể chỉnh sửa và cập nhật lại phân phối chương trình.

- Để có thể sửa giáo án trong kế hoạch giáo dục, Thầy/cô cần yêu cầu duyệt kế hoạch giáo dục trước, sau khi được duyệt kế hoạch giáo dục mới có thể chỉnh sửa giáo án.

Chúc Thầy/cô thành công!