Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn

Hướng dẫn giáo viên nộp kế hoạch giáo dục

Để soạn thảo và nộp kế hoạch giáo dục, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc thầy/cô thành công!