Hướng dẫn dành cho Giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên nộp kế hoạch bài dạy trên hệ thống Onluyen.vn

Sau khi kế hoạch giáo dục của giáo viên được phê duyệt, Thầy/cô sẽ trực tiếp soạn kế hoạch bài dạy (soạn giáo án) trong từng kế hoạch giáo dục tương ứng.

Để soạn thảo và nộp bài dạy trên hệ thống Onluyen.vn, Thầy cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 -Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web: app.onluyen.vn.

-Tại mục " Quản lý chuyên môn" chọn " Kế hoạch bài dạy (Soạn giáo án)" 

– Tại Bộ lọc, thầy/cô lọc các kế hoạch bài dạy theo Tuần, Khối, Môn, Lớp, Trạng thái kế hoạch bài dạy để “Tìm” kế hoạch bài dạy cần nộp.

– Thầy/cô tích chọn biểu tượng chức năng " cập nhật kế hoạch bài dạy".

– Thầy cô chọn “Cập nhật Kế hoạch bài dạy”, điền đầy đủ các thông tin bài dạy và sau đó chọn “Lưu”.

Bước 3: Nộp Kế hoạch bài dạy

Thầy/Cô tích tên Kế hoạch bài dạy vừa cập nhật , chọn “Yêu cầu duyệt”, sau đó chọn '' Gửi''

– Hệ thống sẽ hiện thông báo chuyển thành công trạng thái của Kế hoạch bài dạy và trạng thái lúc này là “Chờ duyệt”

Chúc Thầy/Cô thành công!