1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn

Hướng dẫn giáo viên nộp kế hoạch bài dạy trên hệ thống Onluyen.vn

Sau khi kế hoạch giáo dục của giáo viên được phê duyệt, Thầy/cô sẽ trực tiếp soạn kế hoạch bài dạy (soạn giáo án) trong từng kế hoạch giáo dục tương ứng.

Để soạn thảo và nộp bài dạy trên hệ thống Onluyen.vn, Thầy cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!