Hướng dẫn dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên khôi phục mật khẩu khi quên mật khẩu

1. Đối với giáo viên đã cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn

Với giáo viên ở các Trường, sau khi Nhà Trường cung cấp tài khoản đăng nhập. Thầy/cô vui lòng thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân. 
Trong trường hợp Thầy/cô quên mật khẩu, không thể đăng nhập và trước đó đã từng cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn vui lòng theo dõi hướng dẫn sau để khôi phục mật khẩu. 


Bước 1: Chọn vào "Quên mật khẩu" ở màn hình đăng nhập.

quên mật khẩu

Bước 2: Tại màn hình "Quên mật khẩu" nhập số điện thoại được cập nhật với Onluyen.vn và tiến hành "Tìm kiếm tài khoản". 

QUÊN mk33Bước 3: Lựa chọn tài khoản cần khôi phục mật khẩu.  

quên mk4Bước 4: Soạn tin nhắn theo cú pháp, mật khẩu mới sẽ được gửi về số điện thoại đăng ký.

 mk5

Bước 5: Nhập mật khẩu mới được gửi về số điện thoại để đăng nhập.

 

2. Đối với giáo viên chưa cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn.

Trong trường hợp Thầy/cô quên mật khẩu nhưng chưa cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn, thầy/cô vui lòng liên hệ trực tiếp với Giáo viên quản trị hệ thống của trường để được cấp một mật khẩu mới để sử dụng.

 

Chúc Thầy/cô thành công! 

Xem thêm bản cập nhật hướng dẫn số điện thoại tại ĐÂY