1. Dành cho giáo viên

Hướng dẫn Giáo viên xem báo cáo bài tập

Để xem báo cáo bài tập, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!