Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên xem báo cáo bài tập

Để xem báo cáo bài tập, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Báo cáo, thống kê”. Sau đó chọn “Bài tập về nhà, kiểm tra”.

Bước 3: Thầy/cô chọn khối, môn học, bài tập, lớp cần xem báo cáo. Sau đó chọn “Xem thống kê”.

  • Thầy/cô có thể xem báo cáo theo “mức độ hoàn thành”. Hệ thống hiển thị “tỷ lệ học sinh tham gia làm bài” và “biểu đồ tỷ lệ hoàn thành bài tập”.

  • Thầy/cô có thể xem tỉ lệ phần trăm câu trả lời Đúng/Sai của học sinh.

  • Để xem chi tiết học sinh, thầy/cô chọn học sinh cần xem báo cáo

Tại đây, thầy/cô có thể xem chi tiết bài làm của học sinh.

  • Thầy/cô chọn “Xuất báo cáo” để xuất báo cáo dưới dạng file excel.

Chúc thầy/cô thành công!