Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên xem báo cáo bài tập

Để xem báo cáo bài tập, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!