Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh

Bên cạnh việc sử dụng hệ thống ngân hàng câu hỏi để giao bài tập cho học sinh, giáo viên có thể tham khảo các đề tự luyện và đề kiểm tra đã được cấu hình trên hệ thống Onluyen.vn để giao nhiệm vụ cho học sinh ôn tập.

Để giao nhiệm vụ cho học sinh, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Để giao nhiệm vụ cho học sinh, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” chọn “Nhiệm vụ tự học”.

Bước 3: Thêm nhiệm vụ cho học sinh

Tại Danh sách nhiện vụ, thầy/cô chọn “Thêm nhiệm vụ” để thêm nhiệm vụ cho học sinh.

Thầy/cô nhập đầy đủ thông tin tên nhiệm vụ, khối, môn học, nhập mô tả cho nhiệm vụ. Sau đó, chọn biểu tượng mũi tên để chuyển bước tiếp theo.

Hệ thống hiển thị 2 loại nhiệm vụ:

  • Tự luyện
  • Kiểm tra
  • Tạo và giao nhiệm vụ dạng tự luyện

Thầy/cô tích chọn loại nhiệm vụ dạng “Tự luyện”, chọn chủ đề cần giao nhiệm vụ. Sau đó chọn “Thêm” để thêm vào nhiệm vụ. 

Chọn biểu tượng mũi tên để chuyển sang bước tiếp theo.

Tại đây, thầy/cô điều chỉnh mức độ cần đạt. Sau đó, chọn biểu tượng mũi tên để sang bước tiếp theo.

Thầy/cô có thể tạo nhiệm vụ khác hoặc giao nhiệm vụ vừa tạo.

Thầy/cô chọn lớp giao nhiệm vụ, điều chỉnh thời gian kết thúc nhiệm vụ. Sau đó chọn “Giao nhiệm vụ”.

Chúc thầy/cô thành công!