Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh

Tôi là giáo viên bộ môn, tôi muốn giao nhiệm vụ cho học sinh thì làm thế nào?

Bên cạnh việc sử dụng hệ thống ngân hàng câu hỏi để giao bài tập cho học sinh, giáo viên có thể tham khảo các đề tự luyện và đề kiểm tra đã được cấu hình trên hệ thống Onluyen.vn để giao nhiệm vụ cho học sinh ôn tập.

Để giao nhiệm vụ cho học sinh, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:Chúc Thầy/ Cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn xem báo cáo tiến độ làm nhiệm vụ của học sinh tại ĐÂY