Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên giao lại /gia hạn thêm thời gian bài tập cho học sinh

Để giao lại hoặc gia hạn thêm thời gian cho học sinh làm bài tập, thầy cô đăng nhập tài khoản trên app.onluyen.vn và thao tác theo hướng dẫn sau:

 

Thầy/Cô thực hiện giao lại/ gia hạn thêm thời gian bài tập cho học sinh theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Tại trang chủ thầy cô chọn "Quản lý học tập", rồi chọn "Bài tập"

Bước 2: Chọn bài tập muốn gia hạn thời gian.

Thầy cô chọn bài tập muốn gia hạn, sau đó chọn vào biểu tượng cái bút để gia hạn thêm thời gian làm bài tập cho học sinh.

Bước 3: Cập nhật gia hạn thời gian

Thầy cô chỉnh sửa lại thời gian và chọn "Giao bài".

Sau khi gia hạn thời gian bài tập thành công, thầy cô có thể cho phép học sinh làm lại bài tập đã làm trước đó.

Thầy cô chọn vào bài tập đã gia hạn thời gian.

Tại mục "Chi tiết học sinh", thầy cô chọn "Làm lại" để học sinh có thể làm lại bài tập.

Lưu ý: Với học sinh chưa làm bài tập, học sinh có thể tiếp tục làm bài tập bình thường mà thầy cô không cần kích hoạt cho phép "Làm lại".

Chúc thầy cô thành công!