Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên giao lại /gia hạn thêm thời gian bài tập cho học sinh

Để giao lại hoặc gia hạn thêm thời gian cho học sinh làm bài tập, thầy cô đăng nhập tài khoản trên app.onluyen.vn và thao tác theo hướng dẫn sau:

 

Để giao lại/gia hạn thêm thời gian làm bài tập cho học sinh, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”

Bước 3: Trong kho đề “Đã giao”, thầy/cô chọn bài tập muốn gia hạn thời gian.

Thầy cô chọn bài tập muốn gia hạn, sau đó tích vào biểu tượng ba chấm, chọn “gia hạn” để thêm thời gian làm bài tập cho học sinh.

Bước 4: Cập nhật gia hạn thời gian

Thầy/cô chỉnh sửa lại thời gian và chọn "Giao bài".

Sau khi gia hạn thời gian bài tập thành công, thầy cô có thể cho phép học sinh làm lại bài tập đã làm trước đó.

Thầy cô chọn vào bài tập đã gia hạn thời gian.

Tại mục "Chi tiết học sinh", thầy cô chọn "Làm lại" để học sinh có thể làm lại bài tập.

Lưu ý: Với học sinh chưa làm bài tập, học sinh có thể tiếp tục làm bài tập bình thường mà thầy cô không cần kích hoạt cho phép "Làm lại".

Chúc thầy/cô thành công!