Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên giao bài tập cho học sinh

Để giao bài cho học sinh, giáo viên có thể lựa chọn giao ngay sau khi tạo thành công bộ đề hoặc là giao bài tại mục "Quản lý bài tập"

Để giao bài cho học sinh tại mục "Quản lý bài tập" giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Giáo viên xem hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Bước 1: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Quản lý học tập” chọn “Bài tập”

Screenshot_195

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các bộ đề đã tạo của giáo viên ở trạng thái "Kho đề đã tạo".

Screenshot_193

Bước 2: Trong "Kho đề đã tạo" thầy/cô chọn bộ đề cần giao, tích vào ô vuông bên trái bộ đề và chọn biểu tượng mũi tên "Giao bài tập".

Screenshot_196

Bước 3: Khi giao bài thầy cô điều chỉnh thời gian giao và đối tượng giao bài và chọn "Giao bài"

Screenshot_197

Chúc Thầy/Cô thành công!