Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
 1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
 2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên giao đề luyện thi Ielts trên hệ thống Onluyen.vn

Để giao đề luyện thi Ielts trên hệ thống Onluyen.vn, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Để giao đề luyện thi IELTS, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

 • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tạo đề luyện thi IELTS

Hệ thống có 3 loại đề luyện thi IELTS:;

 • Practice: Bài luyện tập
 • Mock Tesk: Bài kiểm tra
 • Course: Khóa học
 • Tạo đề IELTS dạng bài luyện tập “Practice”

Bước 1: Tại thanh công cụ, thầy/cô chọn “Luyện thi IELTS” và chọn “Practice”

Bước 2: Thầy/cô chọn kỹ năng cần giao bài tập

Hệ thống có 5 loại kỹ năng để thầy/cô linh hoạt lựa chọn:

 • Nghe
 • Nói
 • Đọc
 • Viết
 • Từ vựng

Thầy/cô chọn bài tập và chọn “Assign the exercise” để giao bài.

Thầy/cô chọn lớp cần giao, điều chỉnh thời gian kết thúc, chọn học sinh cần giao bài tập. Sau đó chọn “Assign” để giao bài cho học sinh.

Hệ thống hiển thị giao bài thành công.

 • Tạo đề IELTS dạng bài kiểm tra “Mock Tesk”

Bước 1: Tại thanh công cụ, thầy/cô chọn “Luyện thi IELTS” và chọn “Mock Tesk”

Bước 2: Thầy/cô chọn danh sách bài kiểm tra cần giao.

Thầy/cô chọn bài kiểm tra và chọn “Assign the test” để giao bài

Thầy/cô chọn lớp cần giao, điều chỉnh thời gian kết thúc, chọn học sinh cần giao bài tập. Sau đó chọn “Assign” để giao bài cho học sinh.

Hệ thống hiển thị giao bài thành công.

 • Tạo đề IELTS dạng khóa học “Course”

Bước 1: Tại thanh công cụ, thầy/cô chọn “Luyện thi IELTS” và chọn “”

Bước 2: Thầy/cô chọn band phù hợp đối với học sinh để giao

Hệ thống có 5 band để thầy/cô linh hoạt lựa chọn:

 • Pre IELTS (0-3.0)
 • Foundation (3.0-4.5)
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced

Thầy/cô chọn bài tập, tích chọn phần bài học cần giao. Sau dó chọn “Assign selected” để giao bài.

Thầy/cô chọn lớp cần giao, điều chỉnh thời gian kết thúc, chọn học sinh cần giao bài tập. Sau đó chọn “Assign” để giao bài cho học sinh.

Hệ thống hiển thị giao bài thành công.

Chúc thầy/cô thành công!

 1. Hướng dẫn giáo viên xem báo cáo đề luyện thi IELTS

Để xem báo cáo đề luyện thi IELTS, thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

 • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Báo cáo, thống kê” và chọn “IELTS report”

Bước 3: Thầy/cô chọn lớp, chọn mốc thời gian cần xem báo cáo. Sau đó chọn “Search” để tìm kiếm kết quả.

 1. Tại mục “Assignment view”, thầy/cô chọn bài tập cần xem báo cáo và chọn “View report”

 • Tại mục “Overview”, thầy/cô có thể xem tổng số học sinh đã làm bài, mức điểm mà từng học sinh đạt được.

 • Tại mục “Correct/Incorrect Ratio”, thầy/cô có thể xem được tỉ lệ đúng/sai theo từng câu hỏi, từng kỹ năng.

 • Thầy/cô chọn “Details” để xem chi tiết học sinh.

Thầy/cô chọn học sinh để xem điểm chi tiết. Tại đây, thầy/cô có thể thấy mức điểm đánh giá, điểm chi tiết, tỉ lệ câu đúng/ câu sai của từng kỹ năng.

Tại từng kỹ năng, thầy/cô chọn “View detail” để xem chi tiết câu trả lời của học sinh

 1. Tại mục “Student view”, thầy/cô có thể xem thống kê tổng hợp của học sinh

Thầy/cô chọn “Export” để xuất thống kê tổng hợp của học sinh.

Chúc thầy/cô thành công!