Hướng dẫn dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Hướng dẫn đăng nhập bằng Microsoft Teams

Để đăng nhập bằng Microsoft Teams quý Thầy/cô và các bạn học sinh thực hiện đăng nhập theo 2 cách sau:

Cách 1: Đăng nhập trực tiếp từ trang app.onluyen.vn

Cách 2: Tìm ứng dụng Onluyen.vn và đăng nhập vào bằng tài khoản Microsoft Teams

Chúc Thầy/Cô và các bạn thành công!