1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên chấm thi rọc phách

Để chấm điểm cho bài thi rọc phách của học sinh , giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang chủ, thầy/cô chọn "Quản lý học tập" và chọn "Chấm và giám sát thi"

Thầy/cô chọn "Chấm thi theo phách".

Tại "Các cuộc thi đang diễn ra" thầy/cô chọn cuộc thi cần chấm.

Thầy/cô chọn bài thi cần chấm trong "Danh sách bài thi".

Bước 2: Chấm thi

Thầy/cô chọn học sinh cần chấm bài.

Tại phần "Trắc nghiệm", hệ thống sẽ tự động chấm điểm.

Tại phần "Tự luận" thầy/cô chọn câu cần chấm điểm, nhập nhận xét câu trả lời của học sinh trong ô "Nhận xét" và nhập điểm cho học sinh. Sau đó, thầy/cô chọn "Áp dụng" để lưu điểm cho câu trả lời vừa chấm. 

Các câu trả lời còn lại, thầy/cô thực hiện tương tự.

Sau khi hoàn thành chấm, Thầy/cô chọn "Hoàn thành chấm bài", màn hình hiển thị thông báo xác nhận chấm bài, Thầy/cô chọn "OK" để kết thúc quá trình.

Lưu ý:

- Sau khi xác nhận hoàn thành chấm, Thầy/cô sẽ không điều chỉnh được nội dung đã chấm.

- Thầy/cô cần chọn "Áp dụng" điểm cho từng câu để lưu lại kết quả chấm của từng câu.

Chúc thầy/cô thành công!