Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên chấm thi rọc phách

Để chấm điểm cho bài thi rọc phách của học sinh, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

Để chấm bài thi rọc phách, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn "Kiểm tra, đánh giá". Tại mục "Chấm và giám sát thi"  thầy/cô chọn “Chấm thi theo phách”.

Tại "Các cuộc thi đang diễn ra" thầy/cô chọn cuộc thi cần chấm.

Thầy/cô chọn bài thi cần chấm trong "Danh sách bài thi".

Bước 3: Chấm thi

Thầy/cô chọn học sinh cần chấm bài.

Tại phần "Trắc nghiệm", hệ thống sẽ tự động chấm điểm.

Tại phần "Tự luận" thầy/cô chọn câu cần chấm điểm, nhập nhận xét câu trả lời của học sinh trong ô "Nhận xét" và nhập điểm cho học sinh. Sau đó, thầy/cô chọn "Áp dụng" để lưu điểm cho câu trả lời vừa chấm. 

Các câu trả lời còn lại, thầy/cô thực hiện tương tự.

Sau khi hoàn thành chấm, Thầy/cô chọn "Hoàn thành chấm bài", màn hình hiển thị thông báo xác nhận chấm bài, Thầy/cô chọn "OK" để kết thúc quá trình.

Lưu ý:

- Sau khi xác nhận hoàn thành chấm, Thầy/cô sẽ không điều chỉnh được nội dung đã chấm.

- Thầy/cô cần chọn "Áp dụng" điểm cho từng câu để lưu lại kết quả chấm của từng câu.

Chúc thầy/cô thành công!