Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên chấm bài thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn

Để chấm bài thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc Thầy/cô thành công!