Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên chấm bài thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn

Để chấm bài thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Thầy/cô xem hướng dẫn chi tiết tại đây:

 Bước 1: Đăng nhập

Thầy/cô đăng nhập tài khoản được nhà trường cấp tại trang app.onluyen.vn

Bước 2: Tại thanh menu chính, Thầy/cô chọn "Kiểm tra đánh giá" chọn "Chấm thi theo phách"

Bước 3: Chọn "Cuộc thi IELTS" Chọn kỳ thi cần chấm

Bước 4: Chọn học sinh và kỹ năng cần chấm

Bước 5: Giáo viên chấm điểm cho từng tiêu chí

Sau khi hoàn thiện chấm thầy/cô chọn "Save" để lưu lại bài chấm của mình

Chúc Thầy/cô thành công!