Tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên chấm bài thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn

Để chấm bài thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

 

Chúc Thầy/cô thành công!