Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên chấm điểm cho học sinh với đề được giao bằng file PDF

Để chấm điểm cho học sinh với đề được giao là file PDF, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Thầy/Cô thực hiện chấm điểm cho học sinh với đề được giao là file PDF theo hướng dẫn chi tiết sau:

Để chấm điểm cho học sinh với đề được giao là file PDF, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”

Bước 3: Thầy/cô chọn mục "Chưa chấm", hệ thống hiển thị các bộ đề đang chờ chấm điểm. Sau đó, chọn bài tập cần chấm điểm.

Bước 4: Chấm điểm cho học sinh

Hệ thống tự động chấm điểm cho phần trắc nghiệm. Thầy/cô nhập nhận xét câu trả lời, nhập điểm số và chọn "Cập nhật" điểm cho câu trả lời tự luận. Với các câu tự luận còn lại, thầy/cô làm tương tự. 

* Lưu ý: Thầy/cô phải chấm điểm cho tất cả học sinh trong lớp. Sau đó, thầy/cô chọn "Công bố điểm".

Sau khi thầy/cô chọn "Công bố điểm" màn hình hiển thị "xác nhận/ hủy bỏ". Thầy/cô chọn "Xác nhận" để công bố điểm cho học sinh.

Màn hình hiển thị công bố điểm thành công.

Chúc Thầy/Cô thành công!