Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên chấm điểm với bộ đề chấm điểm bằng camera

Khi học sinh đã làm bài đối với bộ đề chấm điểm camera, thầy/cô thao tác theo hướng dẫn sau để chấm điểm cho học sinh:

 

Thầy/Cô thực hiện chấm điểm với bộ đề chấm điểm bằng camera theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”

Bước 3: Thầy/cô chọn mục "Chưa chấm", hệ thống hiển thị các bộ đề đang chờ chấm điểm. Sau đó, chọn bài tập cần chấm điểm.

Bước 4: Chấm bài cho học sinh

Thầy/cô tìm tên học sinh cần chấm điểm . Chọn các học sinh ở trạng thái " chờ chấm.

Tại đây, Thầy/cô click chuột trái để tích chấm đúng sai cho câu hỏi.

Thầy/cô có thể chọn các hình thức chấm hoặc nhập lời phê trực tiếp trên ảnh bài làm của học sinh tại biểu tượng cái bút góc phải bài làm. 

Sau khi nhập xong Thầy/cô chọn "Lưu" để lưu lại nội dung chấm bài của mình.

Dựa vào tổng số câu trả lời đúng/sai, hệ thống hiển thị điểm dự kiến tại mục "Điểm". Thầy/cô có thể điều chỉnh điểm cho phù hợp với kết quả làm bài của học sinh và ghi nhận xét về bài làm của học sinh.

Sau khi chấm xong cho học sinh, Thầy/cô chọn "Lưu bài chấm" để lưu lại kết quả của học sinh.

Khi đã hoàn thành chấm cho tất cả học sinh, Thầy/cô chọn "Công khai" để công bố kết quả cho học sinh trong lớp. Sau khi giáo viên công khai, học sinh sẽ nhìn thấy kết quả bài tập của mình.

Chúc Thầy cô thành công!