Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên chấm điểm cho học sinh với đề tự luận và đề yêu cầu giải thích trắc nghiệm

Để chấm điểm cho học sinh với đề được giao có câu tự luận hoặc giải thích trắc nghiệm, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

Thầy/Cô thực hiện chấm điểm cho học sinh với đề tự luận và đề yêu cầu giải thích trắc nghiệm theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Tại trang chủ chọn “Quản lý học tập” chọn “Bài tập”

Thầy/cô chọn mục " Chưa chấm", hệ thống hiển thị các bộ đề đang chờ chấm điểm. Sau đó, chọn bài tập cần chấm điểm.

Thầy/cô tìm tên học sinh cần chấm điểm . Chọn các học sinh ở trạng thái " chờ chấm.

Hệ thống hiển thị đề bài, bài làm và giải đáp của học sinh và đáp án đúng.

Thầy/cô chọn lần lượt câu hỏi để chấm điểm, nhận xét và nhập điểm của từng câu trong bài của học sinh. Chọn cập nhật điểm cho từng câu.

Đối với đề tự luận, bài làm của học sinh sẽ hiển thị dưới đề bài.

Sau khi chấm bài cho tất cả các học sinh trong lớp, chọn " Công bố điểm" để công bố điểm cho các học sinh.

Lưu ý:Khi chọn công bố điểm, thầy/cô sẽ không chỉnh sửa điểm và chấm lại bài của học sinh. 

Chọn "Xác nhận" để hoàn thành công bố điểm cho học sinh

Lưu ý: Đối với bài tập giao cho học sinh, nếu giáo viên chọn yêu cầu giải thích trắc nghiệm thì học sinh sẽ được nhập câu trả lời trên hệ thống thì giáo viên cần chấm điểm cho học sinh đối với bài tập đó. Nếu giáo viên không chọn giải thích trắc nghiệm với câu trắc nghiệm hệ thống sẽ tự động chấm bài và trả kết quả về cho học sinh.


Chúc Thầy/Cô thành công!