Dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn
  1. Dành cho giáo viên
  2. Dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Tôi muốn cập nhật lại thông tin cá nhân của mình!

Tôi muốn cập nhật lại thông tin cá nhân của mình!

Để thay đổi thông tin cá nhân tại tài khoản đã được cấp bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY.
Bước 2: Chọn vào mục Hồ sơ cá nhân.
Bước 3:
Chọn tiếp vào mục Thông tin cá nhân.
Bước 4:
Thay đổi thông tin cá nhân đúng và Lưu thay đổi.

Trường hợp thầy/cô muốn cập nhật số điện thoại cá nhân, vui lòng chọn biểu tượng Số điện thoại và cập nhật số điện thoại mới.

Chúc Thầy/cô thành công!