Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên thêm bài giảng điện tử dạng tài liệu

Để thêm bài giảng điện tử dạng tài liệu, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

 

Chúc Thầy/cô thành công!